Psychiatra dzieci i młodzieży. Ukończył wydział Wojskowo-Lekarski w Łodzi. Dyplom zdobył w 2012 roku. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.
Na co dzień pracuje w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Obszary zainteresowań dr Szmajdy to: ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne oraz lękowe u dzieci, a także samouszkodzenia u dzieci. W pracy z dziećmi wykorzystuje elementy psychoterapii poznawczo - behawioralnej.

 
 


 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek
Przyjmuje
Od 16:00
Do 20:00
Wtorek
Nie przyjmuje
Środa
Nie przyjmuje
Czwartek
Nie przyjmuje
Piątek
Nie przyjmuje

Specjalista zweryfikowany przez serwis ZnanyLekarz.pl Umów się ze specjalistą!